Aktywne dokumenty prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 czerwca 2020

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Od 01.07.2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  będzie świadczył usługi polegające na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.

26 czerwca 2020

Zmiana cen ścieków dowożonych

Z dniem 01.07.2020 r zgodnie z Zarządzeniem Nr. 4/2020 Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach –Kossakach następuje zmiana ceny ścieków dowożonych.