Opłata za wodę i ścieki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rutki na okres 18 miesięcy.

 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

1

Grupa 1

Cana wody ( zł/m3 )

2,97

 

Zbiorowe odprowadzenie ścieków

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

1

Grupa 1

Cana ścieków ( zł/m3 )

5,00

 

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pliki do pobrania