Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Rutki-Kossaki

Cennik usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutakach-Kossakach

26 czerwca 2020

CENNIK  USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
W RUTKACH-KOSSAKACH

I OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DOSTAW WODY

Lp.

Rodzaj usługi

j.m.

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Dostarczanie wody do odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza                                          

m3

Zgodnie z taryfą z cenami obowiązującymi od 01.01.2020 do 30.06.2021

2

Dostarczanie wody do odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie ryczałtu.                                                      

m3

Zgodnie z taryfą z cenami obowiązującymi od 01.01.2020 do 30.06.2021

3

Dostarczanie wody do zakładów produkcyjnych rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza.                                       

m3

Zgodnie z taryfą z cenami obowiązującymi od 01.01.2020 do 30.06.2021

4

Dostarczanie wody do odbiorców indywidualnych rozliczanych wg wskazań i odporowadzający ścieki bytowe.                                                             

m3

Zgodnie z taryfą z cenami obowiązującymi od 01.01.2020 do 30.06.2021

5

Dostarczanie wody do pozostałych odbiorców rozliczanych na poodstawie wskazań wodomierza.                                                              

m3

Zgodnie z taryfą z cenami obowiązującymi od 01.01.2020 do 30.06.2021

6

Dostawa wody na cele budowy z hydrantów p-poż

m3

200% ceny wynikającej z taryfy

7

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej

usł.

brak opłaty

8

Odbiór przyłącza wodociągowego wraz z konrolą węzła wodomierzowego

usł.

150, 00 zł

23%

184,50 zł

II. OPŁATY ZWIĄZANE Z SAMOWOLNYMI DZIAŁANIAMI KLIENTA ŁAMIĄCYMI                                    POSTANOWIENIA USTAWY LUB UMOWY POMIĘDZY ZGK SP. Z O.O. A KLIENTEM

Lp.

Rodzaj usługi

j.m.

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Odcięcie dostaw wody wynikające z zadłużenia klienta

usł.

brak opłaty

2

Przywrócenie dostaw wody

usł.

250,00 zł

23%

307,50 zł

3

Plombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza - po zerwaniu plomby bez uprzedniej zgody Zakładu

usł.

150,00 zł

23%

184,50 zł

4

Wymiana wodomierza na nowy DN 15 po stwierdzonym uszkodzeniu

szt.

165,00 zł

23%

202,95 zł

5

Wymiana wodomierza na nowy DN 20 po stwierdzonym uszkodzeniu

szt.

175,00 zł

23%

215,25 zł

6

Wymiana zaworu przy wodomierzu DN15-DN20

szt.

140,00 zł

23%

172,20 zł

7

Uszkodzenie przyłącza wodociągowego przed wodomierzem

opłata za 50m3/h wody stwierdzonego wycieku + koszt naprawy przyłącza

III USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ

Lp.

Rodzaj usługi

j.m

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Zamknięcie, otwarcie zasuwy na przyłączu lub sieci

szt.

50,00 zł

23%

61,50 zł

2

Zamknięcie, otwarcie wody na odcinku sieci wodociągowej na wniosek odbiorcy usług

szt.

150,00 zł

23%

184,50 zł

3

Plombowanie wodomierza-po zerwaniu plomby za zgodą Zakładu

szt.

50,00 zł

23%

61,50 zł

4

Plombowanie wodomierza ogrodowego, na hydroforze

szt.

50,00 zł

23%

61,50 zł

5

Wymiana zaworu przy wodomierzu DN15, DN20

szt.

70,00 zł

23%

86,10 zł

IV OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Lp.

Rodzaj usługi

j.m

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od odbiorców indywidualnych rozliczanych na podstawie wodomierza

m3

Zgodnie z taryfą z cenami obowiązującymi od 01.01.2020 do 30.06.2021

2

Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od zakładów produkcyjnych rozliczanych na podstawie wodomierza 

m3

Zgodnie z taryfą z cenami obowiązującymi od 01.01.2020 do 30.06.2021

3

Odbiór ścieków dopływających kanalizacją od pozostałych odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza

m3

Zgodnie z taryfą z cenami obowiązującymi od 01.01.2020 do 30.06.2021

4

Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni - beczka asenizacyjna Zakładu (6m3)

szt.

113,16 zł

8%

122,21 zł

5

Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni - beczka asenizacyjna Zakładu

m3

18,86 zł

8%

20,37 zł

6

Odbiór ścieków dowożonych do oczyszczalni od pozostałych dostawców

m3

12,00 zł

8%

12,96 zł

7

Wydanie warunków przyłaczenia do sieci kanalizacyjnej

usł.

brak opłaty

8

Odbiór przyłącza do sieci kanalizacyjnej

usł.

150,00 zł

23%

184,50 zł

9

Usługi WUKO udrożnienie kanalizacji

usł.

180,00 zł

23%

221,40 zł

V WYNAJEM SPRZĘTU (Z KIEROWCĄ, OPERATOREM)

Lp.

Rodzaj usługi

j.m

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Wynajem równiarki

godz.

180,00 zł

23%

221,40 zł

2

Wynajem ładowarki "Fadroma"

godz.

200,00 zł

23%

246,00 zł

3

Wynajem koparki kołowej K-406

godz.

100,00 zł

23%

123,00 zł

4

Wynajem pilarki łańcuchowej z brygadą 2 osobową

godz.

95,00 zł

23%

116,85 zł

5

Wynajem kosy spalinowej

godz.

60,00 zł

23%

73,80 zł

6

Wynajem zagęszczarki

godz.

60,00 zł

23%

73,80 zł

7

Wynajem ciągnika ogrodowego

godz.

65,00 zł

23%

79,95 zł

8

Wynajem koparko-ładowarki JCB

godz.

100,00 zł

23%

123,00 zł

9

Wynajem zamiatarki do ciągnika U-914 (duży cignik)

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

10

Wynajem kosiarki bijakowej z ramieniem i głowicą do ciągnika U-914 + ciągnik

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

11

Wynajem kosiarki rotacyjnej do ciągnika C-360 + ciągnik

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

12

Wynajem ciągnika z rębakiem

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

13

Wynajem ciągnika U-914 z przyczepą dwuosiową

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

14

Wynajem ciągnika C-360 z przyczepą dwuosiową

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

15

Wynajem ciągnika C-360 z przyczepą jednoosiową

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

16

Wynajem posypywarki jednoosiowej do ciągnika U-914

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

17

Wynajem zestawu do odśniezania do ciągnika U-914

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

19

Wynajem ciągnika z opryskiwaczem

godz.

75,00 zł

23%

92,25 zł

20

Wynajem samochodu Fiat "Scudo" z kierowcą

godz.

65,00 zł

23%

79,95 zł

21

Roboczogodzina

godz.

39,00 zł

23%

47,97 zł

VI USŁUGI POZOSTAŁE

Lp.

Rodzaj usługi

j.m

Cena netto

VAT

Cena brutto

1

Prace porządkowe ręczne - grabienie, zamiatanie, zbieranie śmieci, odśnieżanie (brygada 2 os.)

godz.

70,00 zł

23%

86,10 zł

2

Usługi elektryczne

godz.

39,00 zł

23%

47,97 zł

Galeria

  • Powiększ zdjęcie miniatura cennik usług

    miniatura cennik usług